Aktualność 

Debata online „Biznes kontra wirus” na temat wyzwań, zagrożeń oraz przyszłości polskiej i światowej gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa odbyła się 24 marca 2020 r. w naszej Akademii. Nagranie całej dyskusji dostępne jest na: facebook.com/kozminski.

25.03.2020

W dyskusji wzięli udział: prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz z Katedry Ekonomii oraz dr Błażej Podgórski
z Katedry Finansów ALK.
 
Debata miała na celu przedstawienie obecnych wyzwań i przyszłości globalnej gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa. Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. o tym, czy poszczególne kraje miały możliwość przygotowania się do kryzysu oraz jakie instrumenty do walki z nim stosują poszczególne rządy i banki centralne, np. poprzez działania związane z polityką pieniężną i fiskalną.
 
Eksperci porównywali obecną sytuację gospodarczą na świecie z poprzednimi globalnymi kryzysami
– na podstawie analizy spadku PKB.
 
„Ten kryzys różni się od poprzednich na kilka sposobów. Po pierwsze, skala jest absolutnie niespotykana. To, co rozumiemy, przez wielki kryzys w ujęciu realnym, czyli słynny kryzys finansowy sprzed 10 lat, charakteryzowały spadki w ujęciu 3 do 5% PKB. Teraz mówi się, że trzeba spodziewać się spadków w wysokości 10-15% PKB. Druga rzecz, która wyróżnia ten kryzys, to fakt, że jest to kryzys globalny. Obecnie żadna część gospodarki światowej nie jest wolna od tego, co się stało. Zarówno kraje wysoko rozwinięte, jak i nisko rozwinięte, kraje Europy, Azji i Ameryki, wszystkie mają do czynienia z pewnymi perturbacjami” – powiedział prof. Tomkiewicz.
 
Uczestnicy debaty porównywali działania prewencyjne związane z pandemią koronawirusa w krajach europejskich i azjatyckich, czyli budowanie tarczy antykryzysowej, polegające m.in. na zabezpieczeniu służby zdrowia oraz pomoc dla firm i całej gospodarki w poszczególnych krajach jak Chiny, Niemcy czy Włochy. Zastanawiali się, jak struktura największych światowych gospodarek, włączając czynniki takie jak udziały sektora publicznego, przemysłowego i usługowego oraz struktura wiekowa społeczeństwa i jego otwartość na świat, wpływa na radzenie sobie z problemem.
 
„Jedną z podstawowych kwestii w tym obszarze jest średni wiek społeczeństwa. Widać to jasno, że kraje, które mają starsze społeczeństwa, z wyjątkiem gospodarki japońskiej, odczuwają ten kryzys bardziej dotkliwie. To, co jest ważne, to fakt, że te gospodarki, które przeszły od razu w stan bardzo silnej kwarantanny, czyli gospodarki azjatyckie – koreańska, tajwańska, chińska czy japońska – już są w stanie wrócić do swoich mocy produkcyjnych. Natomiast po raz pierwszy mamy sytuację, kiedy spadki PKB dochodzą nawet do 20%. Są to spadki, których nie widziały trzy ostatnie pokolenia” – powiedział dr Błażej Podgórski.
 
Prof. Tomkiewicz i dr Podgórski dyskutowali także o przyszłości biznesu w Polsce. Ocenili zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, takie jak tymczasowy brak przychodów czy spadek wartości złotówki
w stosunku do innych walut.
 
„Po kryzysie z kredytami w euro i franku szwajcarskim banki nie mogą udzielić konsumentowi kredytu w walucie obcej, jeśli nie wykazuje w niej dochodów. Kredyt w walucie obcej jest natomiast idealną odpowiedzią dla firm. Frank szwajcarski, który jest na nieprawdopodobnie wysokim poziomie, biorąc pod uwagę prognozy jego kursu na najbliższy czas, może być ratunkiem dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania” – ocenił dr Podgórski.
 
Nie zabrakło też części dotyczącej zmian gospodarczych w obliczu pandemii COVID-19 na życie codzienne. Pytania dotyczące m.in. tej sfery zadawali internauci oglądający debatę.

Prof. Tomkiewicz na pytanie o możliwość znaczącego wzrostu cen produktów i usług odpowiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby groziła nam hiperinflacja, czyli sytuacja, która następuje, gdy spod kontroli wymknie się podaż pieniądza.
 
Eksperci odpowiedzieli na komentarze dotyczące prawdopodobieństwa wzrostu bezrobocia w naszym kraju.
„Bezrobocie wzrośnie, to nie ulega wątpliwości. W Polsce zaczyna ono rosnąć, jeśli tempo gospodarki spada poniżej 2%. Obecnie stopa bezrobocia jest stale na rekordowo niskim poziomie, ale zwiększy się i – tak jak do tej pory funkcjonował rynek pracownika – tak sytuacja się odwróci” – powiedział prof. Tomkiewicz.
 
Zapraszamy do obejrzenia całej debaty.

powrót / back