Aktualność 

Ukazała się nowa książka prof. dr. hab. Jerzego Cieślika, naszego wykładowcy i Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości ALK pt. „Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw”, opracowana wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

06.06.2019

Opracowanie „Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw” powstało w wyniku współpracy między Akademią Leona Koźmińskiego a Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ukazuje osiągnięty poziom internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w różnych formach według stanu na koniec 2016 r., na tle zmian, jakie nastąpiły w tej dziedzinie w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 r.

Dostępne w GUS dane statystyczne (w zdecydowanej większości wcześniej niepublikowane) zostały odpowiednio przetworzone dla potrzeb prowadzonych badań. W szczególności chodziło o uwzględnienie łącznego oddziaływania różnych wymiarów zaangażowania międzynarodowego (eksport, udział kapitału zagranicznego, tworzenie własnej sieci handlowej i produkcyjno-handlowej przez polskie przedsiębiorstwa za granicą).

Wnioski z przeprowadzonych badań pozwoliły na sformułowanie szeregu rekomendacji dotyczących wspierana internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w szczególności kandydatów na globalnych liderów.

Spis treści

  1. Internacjonalizacja w procesie  transformacji ustrojowej
  2. Podmioty zaangażowane w działalność eksportową
  3. Rola kapitału zagranicznego
  4. Eksporterzy – struktura i zróżnicowanie
  5. Eksport jako dźwignia rozwoju przedsiębiorstw
  6. Zaangażowanie kapitałowe polskich przedsiębiorstw za granicą
  7. Wnioski i rekomendacje     

Książka została wydana przez Akademię Leona Koźmińskiego.

TEKST RAPORTU (pdf)

ANEKS STATYSTYCZNY (plik Excel)

 

O autorze

Prof. dr hab. Jerzy Cieślik – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH), a następnie pracownik tej uczelni do 1990 r. W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego i Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości. Autor licznych publikacji krajowych i międzynarodowych, dotyczących przedsiębiorczości, innowacji i internacjonalizacji oraz polityki gospodarczej.  
Prowadzi autorski blog: www.cieslik.edu.pl

powrót / back