Aktualność 

"Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – to najlepsze uczelnie ekonomiczne w kraju. Oferują wysokiej jakości studia, po których szybko wchodzi się na rynek pracy".

26.10.2017

Tak pisze "Rzeczpospolita", publikując swój ranking szkół ekonomicznych opracowany m.in. na podstawie  zestawienia wyników badania losów absolwentów ELA.

ELA to ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych wdrożony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. System wykorzystuje dane administracyjne pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z systemu POL-on.

Według zestawienia przygotowanego przez redakcję "Rzeczpospolitej" nasz absolwent  szuka pracy średnio 2,3 miesiąca i zarabia ponad 4 tys. zł brutto miesięcznie.

Oprócz kategorii 'kariery absolwentów' uczelnie były oceniane pod względem jakości nauczania, umiędzynarodowienia i potencjału naukowego.

Partnerem merytorycznym rankingu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB).

Więcej na łamach "Rzeczpospolitej" lub w artykule online na rp.pl (subskrypcja)

powrót / back