Aktualność 

Stypendium post-doktorskie Maxa Webera w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji dla dr Michała Ziółkowskiego.

01.03.2019

Kolegium Prawa ma zaszczyt poinformować, że Pan dr Michał Ziółkowski z Zakładu Prawa Konstytucyjnego otrzymał stypendium post-doktorskie w 14 edycji programu Maxa Webera.

"Tematem mojego projektu jest problematyka przywracania praworządności w niepraworządnym państwie członkowskim UE w warunkach pluralizmu konstytucyjnego UE („How to Restore the Rule of Law in Poland and Hungary? The Prospects of the Doctrine of EU-related Constitutional Unamendability”). W swoich badaniach koncentruję się na odpowiedzi na pytanie, czy naruszenie fundamentalnych konstytucyjnych zasad prawa, pośrednio i bezpośrednio niezmienialnych konstytucyjnie i chronionych równokształtnie na poziomie zasad prawa UE, może zostać odwrócone przy pomocy ustaw zwykłych, i bez konieczności zmiany konstytucji państwa członkowskiego UE. Celem mojego projektu badawczego jest zatem udzielenie odpowiedzi czy możliwe jest wskazanie (unijnej i narodowej) konstytucyjnej podstawy i legitymizacji do „wyższego prawodawstwa” (higher power) w celu przywracania praworządności w niepraworządnym państwie UE, bez konieczności uruchomienia procedury zmiany konstytucji." - podsumowuje Pan dr Michał Ziółkowski.

Program Maxa Webera stwarza stypendystom możliwość prowadzenia badań naukowych w jednym z najlepszych ośrodków naukowych w Unii Europejskiej, doskonalenia warsztatu akademickiego oraz prezentacji własnych ustaleń i koncepcji podczas cyklicznych seminariów EUI. Istotnym elementem programu jest uczestnictwo w organizowanych w każdym miesiącu multidyscyplinarnych spotkaniach oraz wykładach znakomitych akademików z całego świata.

Badania prowadzone przez stypendystów koncentrują się wokół kilku tematycznych zagadnień: obywatelstwa i migracji, konstytucjonalizmu i demokracji, metodologii nauk społecznych, międzynarodowych stosunków, międzynarodowego bezpieczeństwa i światowej polityki, historii idei, teorii prawa oraz ekonomii, a także fiskalnych ram działalności Unii Europejskiej.

W 14. edycji programu Maxa Webera (na lata 2019-2020) 1052 kandydatów z całego świata ubiegało się o 42 stypendia z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, w tym: prawa, historii i ekonomii.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

powrót / back