Aktualność 

Stypendium Orange na sem. letni roku akad. 2018/2019 - listy rankingowe.

08.04.2019

KOMUNIKAT z dnia 8 kwietnia 2019 r.
TEMAT: Listy rankingowe do stypendium Orange na semestr letni 2018/2019
Szanowni Państwo,
kierownik dziekanatu Kolegium Zarządzania i Finansów sporządził listy rankingowe studentów kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie w wirtualnym środowisku, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2017/2018 (rocznik 2017/2018). Na podstawie list, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów Orange, Komisja Stypendium Orange przyzna stypendia na semestr letni roku akad. 2018/2019 za arytmetyczną średnią ocen z semestru zimowego roku akad. 2018/2019.
W ciągu 7 dni od ogłoszenia list (tj. do 15.04.2019 r.) mogą Państwo zgłaszać do dziekanatu ewentualne uwagi do list rankingowych na adres mailowy: sikorag@kozminski.edu.pl.
Po 15.04.2019 r. listy zostaną przekazane Komisji Stypendium Orange.
Pliki do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendiów Orange – dla rocznika 2017/2018: pobierz plik,
lista rankingowa za sem. zimowy, studenci stacjonarni - pobierz plik,
lista rankingowa za sem. zimowy, studenci niestacjonarni - pobierz plik.
Pozdrawiam,
Magdalena Skopiecpowrót / back