Aktualność 

Stypendia – zmiany w stosunku do roku 2017/2018

20.09.2018

KOMUNIKAT z dnia 20 września 2018 roku
Temat: Stypendia – zmiany w stosunku do roku 2017/2018

Szanowni Państwo,

poniżej informacje o najistotniejszych zmianach w stosunku do roku 2017/2018:

1)    Stypendium będzie przyznane od miesiąca złożenia KOMPLETNEGO wniosku (nie dotyczy to przypadku wniosku o stypendium socjalne, jeżeli zwłoka w uzupełnieniu wniosku wyniknie z konieczności dostarczenia dokumentu o dochodzie uzyskanym, omówionym w zał. nr 9 § 5 ust. 3 Regulaminu pomocy materialnej ALK 2018/2019  lub wynika z konieczności dostarczenia dokumentu, który nie występuje na liście w § 15)
2)    Wszystkie oświadczenia o dochodzie, czyli zał.1.1 do Regulaminu, będą składane i podpisywane przez studenta/doktoranta, a nie przez poszczególnych członków rodziny. Student/doktorant złoży oświadczenie na temat swoich dochodów, oświadczenie na temat dochodów matki, dochodówa. ojca, etc. (tyle zał.1.1 ilu pełnoletnich członków rodziny– jak dotychczas).
3)    W przypadku jeśli student oraz doktorant nie wykazuje żadnego dochodu na osobę w rodzinie, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o źródłach utrzymania rodziny, z podaniem kwot i faktów opisujących istniejącą sytuację życiową.
4)    Został zmieniony druk uzasadnienia do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć naukowych (czyli zał.4c).
5)    Przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych zostało doprecyzowane, gdzie powinien być publikowany wynik sportowy i liczba punktów: „O udzieleniu rekomendacji przez Dyrektora Centrum Sportu ALK, decyduje reprezentowanie uczelni na zawodach, do których zawodnik został zgłoszony przez ALK, a w szczególności wynik zdobyty na Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) publikowany na stronie internetowej www.ampy.pl lub Akademickich Mistrzostwach Europy (AME) oraz liczba punktów uzyskanych  w klasyfikacji open mistrzostw publikowana na stronie internetowej www.ampy.pl”

Pozdrawiam,
Magdalena Skopiec

powrót / back