Aktualność 

Stypendia socjalne przyznane na rok akad. 2019/2020

29.11.2019

Komunikat z dnia 29 listopada 2019 r.
Temat: Stypendia socjalne przyznane na rok akad. 2019/2020.
Szanowni Państwo,
w dniu 28 listopada b.r. zostały przyznane stypendia socjalne na rok akademicki 2019/2020.

FORMALNOŚCI do załatwienia:
Zapraszam do D-213 w celu załatwienia następujących formalności:
1) odebrania decyzji administracyjnej,
2) podpisania oświadczenia – zał. nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów w  ALK 2019/2020
3) złożenia dyspozycji z numerem rachunku bankowego, na który ma być przelewane stypendium (zał. nr 7 do Regulaminu  - pobierz plik)

Od dnia 30.11.2019 – sobota zapraszam studentów niestacjonarnych, od dnia 02.12.2019 – poniedziałek zapraszam studentów stacjonarnych.

Dyspozycję z numerem rachunku bankowego składają TYLKO ci studenci, którzy dotąd nie pobierali stypendium socjalnego/rektora/dla niepełnosprawnych w związku z czym nie posiadamy ich numerów kont  (lub studenci, którzy chcą zmienić nr konta).
Każdy student, któremu zostało przyznane stypendium,  zobowiązany jest podpisać oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku,  o nieukończeniu innych studiów oraz o nieprzekroczeniu okresu 6 lat studiowania -  czyli zał. nr 2 do Regulaminu (przygotowane oświadczenie będzie czekało na Państwa podpis w biurze).  

WYPŁATY
Wypłata stypendium (rata za październik i listopad) będzie realizowana dopiero po złożeniu przez studenta  ww. oświadczenia. Pierwsza wypłata powinna zostać  zrealizowana najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty decyzji – tj. do 17.12.2019 r. (o ile zostanie w tym czasie złożone oświadczenie oraz dyspozycja z nr konta). Wypłaty będą realizowane we wtorki lub czwartki w każdym tygodniu.
Raty stypendium wypłacane będą zawsze w  drugiej połowie miesiąca za dany miesiąc (w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu środków finansowych z ministerstwa, rata na wypłaty wpływa na ogół w połowie każdego miesiąca, ale np. w styczniu bardzo często dopiero w ostatnich dniach miesiąca). Konkretna data danej wypłaty jest podawana w komunikacie na stronie. Dopóki nie będzie komunikatu w danym miesiącu będzie to oznaczało, że nie wpłynęły jeszcze środki na ten miesiąc z ministerstwa i nie można podać konkretnej daty realizacji wypłat.

UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM
Skreślenie z listy studentów oznacza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpi skreślenie Ukończenie studiów na kierunku, na którym pobierane jest stypendium oznacza wygaśnięcie decyzji z ostatnim dniem miesiąca, w którym odbędzie się obrona. Przekroczenie okresu 6 lat studiowania w trakcie pobierania stypendium oznacza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu stypendium. We wszystkich tych przepadkach student traci prawo do stypendium i nie otrzyma kolejnych rat.
Raty stypendiów będą widoczne w Wirtualnej Uczelni w przyszłym tygodniu.
Miesięczne kwoty stypendiów:
Stypendium socjalne: 1.450,00 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (socjalne +): 1.650,00 zł.

Pozdrawiam,
Magdalena Skopiec

powrót / back