Aktualność 

Stypendia rektora przyznane na rok akad. 2019/2020 - część druga

12.12.2019

Komunikat z dnia 12 grudnia 2019 r.
Temat: Stypendia rektora przyznane na rok akad. 2019/2020 –
c.d. komunikatu z 09.12.2019
Szanowni Państwo,
w związku z przyznaniem stypendiów rektora trzeba załatwić w D-213 formalności, które umożliwią wypłatę pierwszych rat. Będzie to możliwe OD PIĄTKU 13 grudnia. Godziny dyżurów - link.

FORMALNOŚCI do załatwienia:
1) odebranie decyzji administracyjnej,
2) podpisanie oświadczenia – zał. nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów w  ALK 2019/2020
3) złożenie dyspozycji z numerem rachunku bankowego, na który ma być przelewane stypendium (zał. nr 7 do Regulaminu)

Dyspozycję z numerem rachunku bankowego składają TYLKO ci studenci, którzy dotąd nie pobierali stypendium socjalnego/rektora/dla niepełnosprawnych w związku z czym nie posiadamy ich numerów kont  (lub studenci, którzy chcą zmienić nr konta) – pobierz plik.
Każdy student, któremu zostało przyznane stypendium,  zobowiązany jest podpisać oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku,  o nieukończeniu innych studiów oraz o nieprzekroczeniu okresu 6 lat studiowania -  czyli zał. nr 2 do Regulaminu (przygotowane oświadczenie będzie czekało na Państwa podpis w biurze; w załączeniu (informacyjnie!) druk oświadczenia – pobierz plik, proszę go nie drukować i nie przynosić).  
WYPŁATY
Wypłata stypendium (rata za październik i listopad) będzie realizowana po załatwieniu ww. formalności.
Pierwsza wypłata powinna zostać  zrealizowana najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty decyzji (o ile zostanie w tym czasie złożone oświadczenie oraz dyspozycja z nr konta). Wypłaty będą realizowane we wtorki lub czwartki w każdym tygodniu.
Raty stypendium wypłacane będą zawsze w  drugiej połowie miesiąca za dany miesiąc (w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu środków finansowych z ministerstwa, rata na wypłaty wpływa na ogół w połowie każdego miesiąca, ale np. w styczniu bardzo często dopiero w ostatnich dniach miesiąca). Konkretna data danej wypłaty jest podawana w komunikacie na stronie. Dopóki nie będzie komunikatu w danym miesiącu będzie to oznaczało, że nie wpłynęły jeszcze środki na ten miesiąc z ministerstwa i nie można podać konkretnej daty realizacji wypłat.
UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM
Skreślenie z listy studentów oznacza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpi skreślenie Ukończenie studiów na kierunku, na którym pobierane jest stypendium oznacza wygaśnięcie decyzji z ostatnim dniem miesiąca, w którym odbędzie się obrona. Przekroczenie okresu 6 lat studiowania w trakcie pobierania stypendium oznacza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu stypendium. We wszystkich tych przepadkach student traci prawo do stypendium i nie otrzyma kolejnych rat.
Część decyzji jest już przygotowana. Jeśli ktoś z Państwa jest w tej chwili (czwartek, 12.12.2019) na Uczelni – może w godz. 15.00 – 16.00 sprawdzić w D-213, czy jego decyzja jest już wygenerowana i czy możliwe byłoby załatwienie przez niego formalności już dzisiaj. Tylko sprawdzić! Podejść do biura przy okazji. Generalnie zapraszamy od jutra.   

Pozdrawiam,
Magdalena Skopiec


powrót / back