Aktualność 

Stypendia "Na Start" dla maturzystów

30.06.2017

Do ubiegania się o stypendium „Na Start” uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Są obywatelami polskimi lub mogą być przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
  • Osiągnęli na egzaminie maturalnym 550 lub więcej punktów z 3 wybranych przedmiotów wg przelicznika ALK:
    matura na poziomie podstawowym - 1% = 1,5 pkt rekrutacyjnego
    matura na poziomie rozszerzonym - 1% = 2 pkt rekrutacyjne
  • Posiadają decyzję o przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w j. polskim lub jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jeśli spełniasz te kryteria, otrzymasz 50% zniżki w czesnym w Akademii Leona Koźmińskiego oraz gotówkę – równowartość 25% wartości czesnego na I semestr z Fundacji Koźmińskich.

Wnioski można składać do 31.10.2017.

Aplikuj

powrót / back