Aktualność 

Stypendia Fundacji Koźmińskich dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów ALK wręczone. Gratulujemy!

17.12.2018

28 listopada 2018 roku w Atrium D Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i przedsiębiorczym studentom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wyróżnili się proaktywną postawą. Jest nam niezmiernie miło, że z roku na rok liczba studentów mogących pochwalić się najwyższą średnią i dodatkowymi osiągnięciami jest coraz większa.

Zgromadzonych stypendystów powitała Sylwia Hałas-Dej, Prezes Fundacji Koźmińskich, która wspólnie z prof. Andrzejem K. Koźmińskim, Założycielem Fundacji, prof. Witoldem T. Bieleckim, Retorem ALK, a także Waldemarem Rogujskim, Członkiem Rady Fundacji, pogratulowała osiągnięć młodzieży, zachęcając jednocześnie do dalszych działań i uroczyście wręczyła przyznane stypendia. 

W  roku akademickim 2018/2019 Fundacja Koźmińskich przyznała 56 stypendiów o łącznej wartości 148 450 zł, z czego 48 to stypendia GOLD, 4 stypendia - ‘Na Start’ oraz 4 - stypendia specjalne.

W tym roku o stypendium Fundacja Koźmińskich ubiegało się ponad 150 studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Czułam się zaszczycona wręczając stypendia 56 najlepszym studentom, wyróżniającym się nie tylko osiągnięciami akademickimi, ale również działalnością na Uczelni i poza nią. Z tą młodzieżą razem budujemy przyszłość - mówi Sylwia Hałas-Dej, Prezes Fundacji Koźmińskich.

Stypendia GOLD otrzymały osoby, które osiągnęły roczną arytmetyczną średnią ocen nie mniejszą niż 4,8. Obligatoryjnym kryterium, były także wyróżniające udokumentowane osiągnięcia naukowe, organizacyjne i działalność w zakresie wolontariatu wyróżniające stypendystę na tle innych kandydatów.

Stypendium NA START otrzymali studenci, którzy uzyskali nie mniej niż 542 punktów rekrutacyjnych wg przelicznika ALK.

Stypendium SPECJALNE otrzymali studenci, którzy wyróżnili się działaniami organizacyjnymi, społecznymi, istotnymi z punktu widzenia Komisji Stypendialnej.

Rokrocznie Fundacja Koźmińskich udziela stypendiów proaktywnej i utalentowanej młodzieży. Ten rok jest jednak w mojej opinii wyjątkowy. Po pierwsze pobiliśmy rekord liczby przyjętych wniosków, a po drugie – o wiele ważniejsze- stypendia otrzymali absolutnie najlepsi studenci ALK. Nasi Stypendyści Gold są inspiracją i wzorem dla innych, zasługując na uznanie i wielkie gratulacje – mówi Edyta Siuda, Członek Zarządu Fundacji Koźmińskich.

Dzięki tak uzdolnionej młodzieży, w myśl hasła przewodniego Fundacji, razem budujemy wspólną przyszłość! Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

powrót / back