Aktualność 

Nasz student II roku zarządzania, pan Edgar Kobos, został powołany do pełnienia funkcji Młodzieżowego Delegata Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

01.10.2020

„Od kilku lat aktywnie uczestniczę kreowaniu aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. We wrześniu tego roku powołany do pełnienia funkcji Młodzieżowego Delegata Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Młodzieżowy Delegat jest łącznikiem pomiędzy młodzieżą polską a młodzieżą z innych państw zrzeszonych w ONZ. Realizuje agendę Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji młodego pokolenia oraz promocji zdrowego stylu życia” – mówi Pan Edgar.

Pan Edgar jest również studentem Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie oraz zdobywcą kilku stypendiów, m. in. Prezesa Rady Ministrów. Ukończył programy liderskie, takie jak Akademia Sobieskiego, Akademia In Europa oraz Kolegium Służby Publicznej. Obecnie pracuje jako menedżer w Trzeciak|Chmal Regulatory and Strategic Advisory oraz wiceprezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Liderów. Jest także członkiem organów doradczych przy administracji rządowej i samorządowej. Został odznaczony krzyżem ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia’’ nadanym przez Polski Czerwony Krzyż.

Gratulujemy tak imponującego dorobku zawodowego w tak młodym wieku oraz życzymy dalszych sukcesów!

powrót / back