Aktualność 

Studenci prawa w ALK na VII Studenckiej Konferencji Karnoprocesowej "Pokrzywdzony - czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?" organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

09.03.2018

W dniach 9-11 marca 2018 r. grupa studentów II i IV roku prawa w ALK wraz z Prorektor ds. Studiów Prawniczych prof. ALK dr hab. Moniką Całkiewicz oraz dr. Michałem Hudzikiem wzięli udział w VII Studenckiej Konferencji Karnoprocesowej "Pokrzywdzony - czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?", organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Referaty na tę konferencję przygotowali studenci prawa i doktoranci z wydziałów prawa uczelni z całej Polski.

W ramach konferencji referat pt. "Zachowanie pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna sprawcy przestępstwa" wygłosiła także studentka IV roku prawa w ALK Pani Małgorzata Karasińska.

W dniu 9 marca cała grupa miała okazję uczestniczyć w otwartym seminarium Katedry Postępowania Karnego UJ pt. „Ile teorii, ile praktyki? Kształcenie adeptów zawodów prawniczych”. Wystąpienie jako panelistka wygłosiła m.in. Prorektor ds. Studiów Prawniczych prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, a głos w czasie debaty zabrała m.in. Pani Monika Nazaruk, studentka IV roku prawa w ALK.

W dniu 9 marca odbyła się również wizyta edukacyjna w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich.

powrót / back