Aktualność 

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego wzięli udział w konferencji ONZ Model United Nations w Maastricht. Podczas symulowanych obrad zastanawiali się, jak ulepszyć świat. Za swoją pracę otrzymali wyróżnienie.

21.05.2019

Model United Nations (MUN) to międzynarodowa inicjatywa studencka polegająca na wielotematycznej edukacji obywatelskiej poprzez symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Podczas kilkudniowego wydarzenia odbywającego się w całości w języku angielskim, uczestnicy wcielali się
w delegatów reprezentujących przydzielone im przez organizatorów kraje (przy czym obowiązywał zakaz przedstawicielstwa własnego państwa).


Studenci pracowali w grupach roboczych, np. komitetach, komisjach i radach, co miało na celu odwzorowanie struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych.  


Delegaci prowadzili symulacje debat poruszających różnorodne zagadnienia gospodarcze i polityczne.
Dzięki temu mieli okazję rozwijać umiejętności związane m.in. z prowadzeniem negocjacji, wystąpieniami publicznymi, sztuką perswazji oraz rozwiązywaniem złożonych problemów.

Delegacja Akademii Leona Koźmińskiego podczas konferencji Model United Nations w Maastricht


Pierwszym zadaniem, jakie przypadło naszym delegatom podczas tegorocznej konferencji MUN, było wcielenie się w role członków komitetu Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). Debatowali nad kwestią prawdopodobieństwa pojawienia się żądania reparacji przez byłe kolonie wobec byłych imperiów kolonialnych, które je podbiły.   

Studenci ALK mogli także poczuć się jak członkowie komitetu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), w ramach którego obradowali nad sprawą zrównoważonego zużycia energii nuklearnej. Zastanawiali się, jak zachęcić do zmian w tym aspekcie państwa członkowskie ONZ.

Ponadto nasi przedstawiciele przedyskutowali sprawę gospodarki i handlu w regionie Morza Południowochińskiego.  

Obszerna relacja w języku angielskim jest dostępna na blogu.

powrót / back