Aktualność 

Specjalne wydanie „Krytyki Prawa” na 25-lecie ALK

10.10.2018

650 stron problemowych tekstów wybitnych prawników na tematy niezwykle aktualne – to szczególny wkład Kolegium Prawa ALK w 25-lecie Akademii Leona Koźmińskiego.

Właśnie ukazał się tom 10 nr 2 czasopisma „Krytyka Prawa”, wydawanego przez Kolegium Prawa ALK. Tematem przewodnim numeru jest ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 r., a szerzej – szkolnictwo wyższe i studia prawnicze w perspektywie polskiej i międzynarodowej. Na dyskusję o filozofii kształcenia dziś i w przyszłości składa się 12 tekstów problemowych, poruszających zarówno sprawy organizacyjno-formalne, debaty wokół ustawy, kwestie dotyczące zatrudniania nauczycieli akademickich, jak i tematy strategiczne, odnoszące się do roli uniwersytetu, studiów prawniczych, jakości kształcenia dziś i w przyszłości.

Blok tematów poświęconych szkolnictwu wyższemu uzupełniony został o kolejne artykuły z różnych obszarów – od prawniczej definicji godności człowieka po teoretyczne rozważania nad rolą podatku od gier.

Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca, redaktor naczelna „Krytyki Prawa”, zaprosiła do przygotowania artykułów wybitnych prawników, profesorów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, z UMCS, Uniwersytetu Śląskiego, SGH, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Opolskiego, UKSW, KUL i ALK oraz uczonych z zagranicy. Opracowany przez nich dogłębnie temat ustawy o szkolnictwie wyższym zasługuje na uwagę wszystkich rektorów i osób zarządzających polskimi i europejskimi uczelniami, zwłaszcza tymi, które kształcą prawników.Wszystkie teksty w numerze zostały opublikowane w dwóch językach: po polsku i angielsku.  artykułów wybitnych prawników, profesorów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, z UMCS, Uniwersytetu Śląskiego, SGH, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Opolskiego, UKSW, KUL i ALK oraz uczonych z zagranicy. Opracowany przez nich dogłębnie temat ustawy o szkolnictwie wyższym zasługuje na uwagę wszystkich rektorów i osób zarządzających polskimi i europejskimi uczelniami, zwłaszcza tymi, które kształcą prawników.

 

Wszystkie teksty w numerze zostały opublikowane w dwóch językach: po polsku i angielsku.

 

 

powrót / back