Aktualność 

S&P Global Ratings wraz z CRISIL Global Research & Analytics (GR&A) uzupełniają listę partnerów merytorycznych na studiach finanse i rachunkowość I stopnia w języku angielskim w naszej Akademii.

15.05.2018

Obie firmy są światowymi liderami w zakresie informacji finansowych, ratingów, analiz oraz badań rynku.

Dzięki ich unikalnej wiedzy program studiów Bachelor in Finance and Accounting zostanie uzupełniony o najświeższe zagadnienia z zakresu rynków kapitałowych, zarządzania ryzykiem, finansów przedsiębiorstw. Ratingi kredytowe i analizy finansowe dostarczone przez obie instytucje są uważane za niezbędne do napędzania wzrostu, zapewnienia przejrzystości i pomagania w kształceniu uczestników rynku, aby mogli podejmować bezpieczne decyzje.

S&P Global Ratings
  jest światowym liderem w zakresie ratingów kredytowych. Jego głównym obszarem działania są informacje finansowe, ratingi, analizy i badania rynkowe. S&P wydał ponad million ratingów kredytowych państw, przedsiębiorstw, banków, ubezpieczycieli. S&P Global Ratings zatrudnia około 1500 analityków kredytowych i działa w 28 krajach na całym świecie.

CRISIL GR&A jest wiodącym na świecie dostawcą usług finansowych w zakresie badań i analiz dla wiodących banków inwestycyjnych i instytucji finansowych na całym świecie. Jest oddziałem CRISIL Limited - czołowego indyjskiego dostawcy ocen, danych, badań, analiz i rozwiązań. CRISIL GR&A ma znaczące osiągnięcia w zakresie wzrostu, kultury innowacji i globalnego zasięgu. Zapewnia całodobową ochronę na globalnych rynkach poprzez swoje międzynarodowe centra badawcze w Argentynie, Polsce, Indiach i Chinach.

Obie firmy są częścią S&P Global Inc., wiodącego dostawcy przejrzystych i niezależnych ocen, benchmarków, analiz i danych dla rynków kapitałowych i towarowych na całym świecie.

powrót / back