Aktualność 

Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji”

15.05.2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna teoria organizacji”, które
odbędzie się w środę, 15 maja 2019 o godz. 11.00 w sali D/201 w siedzibie naszej uczelni
przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie
.

 

Podczas spotkania prof. Przemysław Hensel przedstawi referat pt. „Badania replikacyjne w naukach
o zarządzaniu"
. Koreferentem będzie prof. Ewa Lechman.

 

Punkt wyjścia do prezentacji prof. P. Hensela

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw@kozminski.edu.pl, tel. 22 519 21 91.

 

Dr hab. Przemysław Hensel jest profesorem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Wśród jego zainteresowań naukowych jako najważniejsze należy wymienić: studiowanie proto-instytucji
i rozłączania instytucjonalnego, analizę metodycznych wyzwań teorii organizacji i zarządzania oraz badanie wpływu zinstytucjonalizowanych praktyk naukowych na rozwój badań organizacji. Najnowsze publikacje to:
"The institutional consequences of decoupling exposure” (Hensel & Guérard, w druku); "Supporting replication research in management journals: Qualitative analysis of editorials published between 1970 and 2015" (2019); "Organizational Responses to Proto-Institutions. How the Semi-edited and Unedited Accounts Clash" (2018)
oraz monografia „Legitymizacja badań organizacji” (2017). Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Stanford. Współzałożyciel i współredaktor periodyku naukowego „Problemy zarządzania”.

 

Dr hab. Ewa Lechman, profesor Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Prodziekan
ds. rozwoju. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomią rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako jego determinant. Dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji naukowych wydanych przez największe międzynarodowe wydawnictwa (Springer, Routledge, Elsevier). Prof. Ewa Lechman jest także kierownikiem
i współwykonawcą grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Bank Polski
i CERGE-EI Global Development Network. Za działalność recenzencką w czasopismach naukowych otrzymała
w 2013 roku międzynarodową nagrodę Emerald Literati Network 2013 Awards for Excellence przyznaną
przez wydawnictwo Emerald Insight.

powrót / back