Aktualność 

Seminarium studentów III roku Kolegium Prawa pt. 'Wycinka Puszczy Białowieskiej. Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-441/17 (Komisja v. Polska)'.

16.05.2018

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza 

na seminarium studentów III roku Kolegium Prawa Wycinka Puszczy Białowieskiej Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE  z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-441/17 (Komisja v. Polska)

Kiedy? 16 maja 2018 r. (środa), godz. 17:00
Gdzie? ALK, sala A-26

W programie:

 • Powitanie:  prof. dr hab. Jan Barcz
 • Znaczenie wycinki Puszczy Białowieskiej w sferze ekologicznej: przedstawiciel ruchów ekologicznych (do potwierdzenia)
 • Dyskusja panelowa
  Stanisław Siwko (Przewodniczący)
  Ewa Jędrzejowska (Stan faktyczny oraz ramy prawne wyroku TS w sprawie C-441/17)
  Mateusz Orbaczewski (Przebieg postępowania przed TS, orzeczenie środków tymczasowych)
  Krzysztof Słyk (Skutki prawne wyroku TS w sprawie C-441/17 w sferze krajowej)
  Marcin Bargański (Odpowiedzialność polityczna i urzędnicza za decyzje podejmowane w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej) 
 • Komentarz: Mecenas Monika Kołakowska-Skorupa, Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Dyskusja

Prosimy o potwierdzenie udziału: siwko7@gmail.com

powrót / back