Aktualność 

Seminarium naukowe pt. "Małżeństwa jednopłciowe i ich dzieci w zetknięciu z polskim obszarem prawnym"

15.05.2019

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
Akademii Leona Koźmińskiego
zapraszają na seminarium naukowe pt.

Małżeństwa jednopłciowe i ich dzieci w zetknięciu z polskim obszarem prawnym.

Coraz więcej państw dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego przez osoby tej samej płci. Pary jednopłciowe mogą też adoptować dzieci i korzystać z macierzyństwa zastępczego. Ponieważ polskie prawo stoi na tradycyjnym stanowisku, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, rodzą się trudności, gdy pary jednopłciowe wchodzą w styczność z polskim obszarem prawnym (podróżując, osiedlając się, pary mieszane, itd.). W dotychczasowym orzecznictwie trudności ujawniały się zwłaszcza w kontekście rejestracji małżeństw i aktów urodzenia dzieci w polskim rejestrze stanu cywilnego, ale także w innych kontekstach, np. stwierdzenia obywatelstwa polskiego, czy zezwolenia na pobyt cudzoziemca. Celem seminarium jest pogłębienie dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami i skonfrontowanie stanowisk prawa polskiego i europejskiego w tych obszarach.

Program:

  • dr hab. Maciej Zachariasiewicz, ALK i dr Anna Pudło, ALK:  Wprowadzenie i moderacja
  • dr Jakub Pawliczak, UW: Kolizje podstawowych zasad porządku prawnego w sprawach o uznanie skutków prawnych przysposobienia dziecka przez rodziców tej samej płci
  • prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda: Odnotowywanie w polskim rejestrze stanu cywilnego związków jednopłciowych i rodzicielstwa osób tej samej płci
  • adw. Anna Mazurczak, PTPA: Zastosowanie klauzuli porządku publicznego w sprawach obowiązkowej transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa jednopłciowego
  • r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, RPO: Zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich przed polskimi sądami w sprawach z zakresu transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci rodziców tej samej płci


RSVP: zachariasiewicz@kozminski.edu.pl

15 maja 2019 r., godz. 16.00-19.00, sala A/26

powrót / back