Aktualność 

Seminarium naukowe nt. "Nowelizacja KPA w praktyce"

14.12.2018

Seminarium organizowane jest przez Sekcje Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Akademię Leona Koźmińskiego.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie ALK w Sali Senatu.

powrót / back