Aktualność 

Ruszyła rekrutacja na szkolenie: „Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM”. Jego celem jest zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami budowlanymi zgodnie ze standardami PMBOK® Guide i Agile (Scrum).

18.11.2019

Rozwój kompetencji menedżerskich jest obecnie standardem niezbędnym do prowadzenia projektów budowlanych. Samorozwój i dalsze kształcenie w zakresie zarządzania projektami budowlanymi daje również korzyści w postaci optymalizacji i innowacyjności procesów przekładających się na poprawę realizacji prac budowlanych, co skutkuje lepszym wynikiem finansowym.


Building Information Modeling (BIM) stał się standardem w realizacji projektów budowlanych. Sprawdził się na wielu megaprojektach i jest doceniany zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców. W czasie warsztatów zostanie omówiony BIM jako integralna część procesu zarządzania projektem budowlanym, potrzebna dokumentacja BIM oraz proces implementacji w organizacji i projekcie.


Tematem przewodnim warsztatu będzie przygotowany wcześniej scenariusz projektowy opisujący prawdziwy projekt budowlany. Pracując w grupach uczestnicy rozpoczną i zaplanują projekt. Uczestnicy przetestują w praktyce narzędzia i techniki zarządzania projektami, a po szkoleniu otrzymają wzorce i narzędzia w formie elektronicznej do bezpośredniego zastosowania lub modyfikacji do swoich potrzeb.


Termin szkolenia: 5-6.12.2019


Szczegóły i zapisy


powrót / back