Aktualność 

Rozstrzygnięcie Rozeznania Rynku nr 1/E-Usługi/2019

24.06.2019

Akademia Leona Koźmińskiego informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 1/E-Usługi/2019
na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu „E-AKADEMIA – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został wybrany następujący wykonawca:

  • CUKIER WORKS SA, 02-708 Warszawa, ul. Bzowa 13A

powrót / back