Aktualność 

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/A4.0/2020

06.02.2020

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na pełnienie funkcji grafika w ramach projektu „AKADEMIA 4.0 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany następujący wykonawca:

Zuzanna Siodła

powrót / back