Aktualność 

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/A4.0/2019

27.11.2019

Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na pełnienie funkcji metodyka ds. e-learningu w ramach projektu „AKADEMIA 4.0 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

powrót / back