Aktualność 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/E-Usługi/2019

13.06.2019

Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu „E-AKADEMIA – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

powrót / back