Aktualność 

5 października 2020 r. w naszej Akademii odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Z powodu pandemii - w maseczkach, z dystansem i z ograniczoną liczbą uczestników. Uroczystość była transmitowana na naszym kanale YouTube.

05.10.2020

28. rocznik studentów uroczyście rozpoczął rok akademicki w Akademii Leona Koźmińskiego. Z powodu COVID-19 inauguracja przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi. Pomimo ograniczonej liczby gości w auli i obowiązku noszenia maseczek udało się zachować tradycyjną formę wydarzenia. Były zatem sztandary, hymny, orszak rektorski w strojach akademickich i chóralny śpiew Gaudeamus. Kilkaset osób śledziło wydarzenie za pośrednictwem transmisji online.

Rok akademicki rozpoczyna też 5-letnią kadencję nowych władz rektorskich. O tym, że jest to także zmiana pokoleniowa mówił w swoim przemówieniu Rektor, prof. Grzegorz Mazurek, który zapowiedź nadchodzących zmian zawarł w krótkim stwierdzeniu: „A new school for a new world”. Prorektorem ds. badań naukowych i rozwoju oraz zastępcą rektora został prof. Robert Rządca, Prorektorem ds. dydaktycznych – prof. Aleksander Maziarz, Prorektorem ds. współpracy z zagranicą i ESR – prof. Aleksandra Przegalińska, Prorektorem ds. współpracy z otoczeniem – prof. Bartłomiej Nowak. Dziekanem Kolegium Zarządzania jest prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekanem Kolegium Finansów i Ekonomii – prof. Jacek Tomkiewicz, a Dziekanem Kolegium Prawa – prof. Robert Zieliński.

Władze ALK podczas inauguracji

Podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich. Rektor przyjął przysięgę od ich reprezentantów. Studenci zagraniczni składali przysięgę w języku angielskim.

Studenci ALK podczas ślubowania

W imieniu Prezydenta RP, Rektor wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom uczelni. Uczelnia uhonorowała także swojego przyjaciela, prof. Alberto Lozano Platonoffa z Uniwersytetu Szczecińskiego, który odebrał Medal Akademii Leona Koźmińskiego. Natomiast Medalem Zasłużonego Pracownika Akademii Leona Koźmińskiego obdarowano prof. Kazimierza Przybysza, wieloletniego prorektora ds. dydaktycznych, związanego z ALK od początku istnienia uczelni.

Prof. Kazimierz Przybysz odbiera Medal Zasłużonego Pracownika od Rektora ALK

– Sukcesy naszej akademii są znaczące, ale nade wszystko jesteśmy uczelnią, w której panuje kultura skromności, szacunku, poszanowania wartości humanistycznych i kształcenia interdyscyplinarnego, by nasz absolwent widział świat głębiej i szerzej niż tylko z perspektywy wykształcenia specjalistycznego – powiedział Rektor, prof. Grzegorz Mazurek.

Rektor ALK prof. Grzegorz Mazurek podczas przemówienia

Rektor przypomniał też dotychczasowe osiągnięcia uczelni. W 2020 roku ALK wygrała krajowy ranking „Perspektyw” nie tylko w kategorii uczelni niepublicznych, bo tę pozycję dzierży niezmiennie od 21 lat, ale także wśród uczelni ekonomicznych, wyprzedzając wszystkie uczelnie publiczne. Także rankingi międzynarodowe „Financial Times” dały Koźmińskiemu: 39. miejsce na świecie w nauczaniu zarządzania na poziomie magisterskim, 20. miejsce dla kierunku finanse, 61. miejsce dla studiów Executive MBA i 48. dla uczelni w rankingu najlepszych europejskich szkół biznesu. Oprócz posiadanych trzech najważniejszych akredytacji międzynarodowych: EQUIS, AACSB i AMBA, uczelnia otrzymała także certyfikat Positive Impact Rating i uzyskała akredytację BSIS potwierdzającą zaangażowanie społeczne i realny wpływ na najbliższe otoczenie.

Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i wieloletni rektor, a obecnie honorowy prezydent uczelni, w słowach skierowanych do studentów i pracowników mówił o potrzebie solidarności i empatii jako o dowodach człowieczeństwa, zwłaszcza w czasach niepewności spotęgowanych szerzącą się pandemią.

Nauka w semestrze zimowym będzie się odbywać w trybie zdalnym i hybrydowym. Wybrane zajęcia dla studentów, studia MBA i podyplomowe zorganizowano stacjonarnie z zachowaniem wymogów sanitarnych. Duże inwestycje w system nauczania na odległość pozwoliły zachować dobrą jakość i poziom dydaktyki, co zawsze było silną stroną uczelni.

Tradycyjna łacińska sentencja wygłaszana przez Rektora otwierającego rok akademicki: Quod felix, faustum fortunatumque sit (Oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny) w 2020/2021 zabrzmiała jako szczególne życzenie, którego spełnienia wszyscy oczekujemy.

Laureaci wyróżnienia Lwy Koźmińskiego 2020

Ten rok akademicki w Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczęło 9 tys. studentów, z czego 2 tys. to cudzoziemcy z 74 krajów. Wśród nich znalazło się ponad 2 tysiące studentów pierwszych lat studiów dyplomowych. Siłą uczelni są jej absolwenci, którzy rozwijają kariery w każdym sektorze gospodarki. Dyplomem Koźmińskiego może się pochwalić już 55 tys. osób. Już tradycyjnie, w dniu inauguracji, uczelnia nadaje tytuł Lwa Koźmińskiego najlepszym absolwentom, wskazanym przez kapitułę konkursu. W tym roku wyróżniono 5 osób.


W kategorii ADMINISTRACJA PUBLICZNA Lwa Koźmińskiego otrzymała Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Magdalena Czarzyńska-Jachim jest wiceprezydentem miasta Sopot. Zaczynała karierę zawodową jako dziennikarka w „Dzienniku Bałtyckim”, później kierowała biurem promocji i komunikacji w Urzędzie Miasta Sopot i była jego rzeczniczką prasową. W Akademii Leona Koźmińskiego ukończyła studia podyplomowe.

Magdalena Czarzyńska-Jachim odbiera Lwa Koźmińskiego z rąk Rektora ALK prof. Grzegorza Mazurka

W kategorii MENEDŻER Lwa Koźmińskiego otrzymał Sławomir Soszyński.
Sławomir Soszyński to doświadczony ekspert od systemów bezpieczeństwa w sektorze bankowym. Przez 10 lat zajmował się bezpieczeństwem i architekturą IT Citibanku w Polsce, Londynie, Nowym Jorku i Singapurze. Następnie pracował dla JP Morgan w Londynie. Obecnie jest wiceprezesem ING Bank Śląski odpowiedzialnym za pion technologiczny i bezpieczeństwo IT. Ukończył fizykę teoretyczną i komputerową na Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a w Akademii Leona Koźmińskiego studia MBA.

Sławomir Soszyński odbiera Lwa Koźmińskiego z rąk Rektora ALK prof. Grzegorza Mazurka

W kategorii PRAWNIK Lwa Koźmińskiego otrzymał Sławomir Czerwiński.
Sławomir Czerwiński, jak przystało na wybitnego absolwenta naszej uczelni, łączy wiedzę prawniczą z doskonałą znajomością biznesu i finansów. Dzięki temu mógł pracować zarówno w kraju, jak i zagranicą dla znanych międzynarodowych instytucji finansowych i kancelarii prawnych takich, jak Clifford Chance czy Baker & McKenzie. Obecnie jest partnerem oraz liderem zespołu private equity w CMS, jednej z dwóch największych kancelarii prawnych na świecie.

Sławomir Czerwiński odbiera Lwa Koźmińskiego z rąk Rektora ALK prof. Grzegorza Mazurka

W kategorii PRZEDSIĘBIORCA Lwa Koźmińskiego otrzymał Marcin Zawadzki.
Marcin Zawadzki, absolwent MBA dla kadry medycznej, jest lekarzem i utalentowanym przedsiębiorcą. Założył MEDI-system, największą w Polsce sieć prywatnych ośrodków opieki długoterminowej i rehabilitacji stacjonarnej. Wprowadził też całkowicie nową usługę, jaką jest mieszkanie senioralne, będące substytutem własnego mieszkania, w którym można żyć wygodnie, bezpiecznie i samodzielnie, ale nie samotnie. Pierwszy ośrodek Senior Apartments powstał w 2016 r.

W kategorii START-UP Lwa Koźmińskiego otrzymał Aliaksandr Horlach.
Aliaksandr Horlach jest współzałożycielem SPOKO, wcześniej Pay Ukraine, internetowej platformy, która umożliwia dokonywanie szybkich i wygodnych przelewów pieniężnych na Ukrainę. Stojący za nią start-up rozwija się w szybkim tempie, działa już w 15 krajach i zatrudnia około 20 osób. Obecnie rozszerza działalność oferując pożyczki dla Ukraińców. Firma uzyskała na rozwój 4 mln zł finansowania od MobiMedia Solution. Aliaksandr Horlach ukończył zarządzanie I stopnia na nitce angielskiej, a obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich.

Aliaksandr Horlach odbiera Lwa Koźmińskiego z rąk Rektora ALK prof. Grzegorza Mazurka

Odznaczenia Państwowe dla pracowników Akademii Leona Koźmińskiego:

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymały:

 • Ewa Puławska
 • Małgorzata Sokołowicz
 • Katarzyna Wierzbicka


MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:

 • Aneta Dylik-Goluch
 • Piotr Tokarski


MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:

 • Agnieszka Bartczuk-Jasińska
 • Ewa Buczyńska
 • Piotr Foryś
 • Valentyna Gumińska
 • Izabela Obszańska
 • Anna Perzyńska
 • Katarzyna Wilk-Uljasz
 • Kornelia Wojtasińska

Medale za długoletnią służbę dla pracowników ALK

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości TUTAJ.

Dziękujemy za wszystkie listy gratulacyjne, jakie otrzymaliśmy. Poniżej zamieszczamy ich treść.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 2. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
 3. Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski
 4. prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Parlament Europejski
 5. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Elżbieta Mączyńska wraz z Członkami Prezydium

powrót / back