Aktualność 

Rekrutacja na dwa bezpłatne stacjonarne programy studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim.

16.08.2017

Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała pozytywne oceny dwóch projektów zgłoszonych w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16 w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. 

Spośród 60 wniosków, komisja konkursowa wysoko oceniła i przyznała dofinansowanie na 2 programy studiów doktoranckich realizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego:

- FINANSE – DIALOG DYSCYPLIN NAUKOWYCH (budżet 1 602 323,75 zł). Zespół zaangażowany w przygotowanie projektu: prof. Dorota Dobija, prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, prof. Krzysztof Jackowicz, prof. Robert Rządca oraz Rafał Dobosz

- ZARZĄDZANIE W NOWYCH TECHNOLOGIACH (budżet 1 591 168,21 zł). Zespół zaangażowany w przygotowanie projektu: prof. Dariusz Jemielniak, dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, dr Agata Stasik, prof. Robert Rządca oraz Rafał Dobosz;

Dofinansowanie obejmuje:

- całkowicie bezpłatne studia doktoranckie,

- stypendia.

ALK uplasowała się na 21 i 27 miejscu w ogólnym rankingu, ale jest na 1. miejscu wśród uczelni ekonomicznych.

Więcej informacji na stronie NCBIR 

Celem proponowanych studiów (realizowanych w języku angielskim) jest kształcenie młodych naukowców zdolnych do konkurencji na międzynarodowym rynku naukowym i publikacyjnym. Realizacja tego wymaga, po pierwsze - położenia akcentu w procesie kształcenia na opanowanie metodyki badawczej w zakresie zarządzania/finansów i dyscyplin pokrewnych, po drugie zaś - doskonalenia nabytych umiejętności badawczych już w okresie studiów pod okiem doświadczonych, legitymujących się międzynarodowymi osiągnięciami opiekunów naukowych. Do każdego z projektów zaprosimy po 12 osób. Termin ich realizacji: 1.08.2017-31.12.2021.

W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację na dwa stacjonarne programy studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i funkcjonowania studiów uzyskają Państwo pod numerem tel. 22 519 21 83 lub e-mailowo phd@kozminski.edu.pl

powrót / back