Aktualność 

Nasza Akademia najlepiej kształci prawników wśród wszystkich wydziałów prawa uczelni niepublicznych – wynika z opublikowanego 26 czerwca 2020 r. rankingu „Rzeczpospolitej”.

26.06.2020

Prawo studiują u nas 1044 osoby.

– „Program studiów, który oferujemy, ma mocne atuty: nie tylko przygotowuje do rozpoczęcia aplikacji prawniczych, ale też jest nastawiony na nauczenie studentów rozumienia biznesu, finansów, społecznej odpowiedzialności i etyki. Dzięki temu, że nasza kadra składa się z wybitnych naukowców, którzy wykonują też zawody prawnicze, kładziemy silny nacisk nie tylko na teorię, ale i praktykę. Studenci uczą się tu korzystać z nowych technologii, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim muszą dobrze znać i rozumieć prawo” – mówi prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Studenci Koźmińskiego chwalą sobie bliski kontakt ze znakomitymi prawnikami, którzy tu wykładają, ale też z instytucjami prawnymi – od prewencji po wymiar sprawiedliwości, gdzie mogą odbywać praktyki. Angażują się w programy popularyzujące prawo, takie jak Street Law, w pomoc prawną dla osób niezamożnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej, w działalność rozwijaną w tematycznych kołach naukowych. Poradnia ta również zajęła pierwsze miejsce w towarzyszącym rankingowi wydziałów zestawieniu najlepszych Studenckich Poradni Prawnych.

Absolwenci prawa po ALK najczęściej wybierają dwie ścieżki kariery: albo idą na jedną z prawniczych aplikacji, albo rozpoczynają pracę w biznesie. Bywa też, że wracają na uczelnię, by kontynuować naukę na studiach podyplomowych, MBA lub przygotować dysertację doktorską. ALK ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie prawa.

Studia prawnicze oferuje już ponad 50 uczelni w Polsce. Prawo należy do najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków. Wybierając studia prawnicze, warto wcześniej poznać ocenę kierunku dokonywaną przez Polską Komisję Akredytacyjną www.pka.edu.pl. Na 47 uczelni poddających ocenie swój kierunek prawo jedynie 8 uzyskało najwyższą ocenę wyróżniająca PKA, w tym nasza uczelnia.

Więcej o rankingu

Więcej o kierunku PRAWO w ALK

Elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE
 

powrót / back