Aktualność 

Publikacje naszych pracowników naukowych zostały wyróżnione przez Polską Akademię Nauk. Instytucja nagrodziła prace prof. ALK dr. hab. Grzegorza Mazurka, prof. ALK dr. hab. Marcina Piątkowskiego oraz dr. Anny Olszewskiej.

29.11.2019

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk przyznały coroczne nagrody naukowe.


Prof. ALK dr hab. Marcin Piątkowski, nasz wykładowca oraz ekspert Banku Światowego, otrzymał nagrodę naukową od Wydziału I – Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za pracę „Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu”. Jej anglojęzyczne wydanie cieszy się sukcesem na całym świecie i jest cytowane m.in. przez brytyjski dziennik "The Guardian", o czym pisaliśmy tutaj.


Polska Akademia Nauk ogłosiła również wyniki XIII Konkursu na Prace Naukowe powstałe w latach 2016-2018 zorganizowanego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.


W kategorii Podręczniki akademickie wyróżnienie otrzymał zespół autorów pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Grzegorza Mazurka, Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, za pracę „E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka”. Podręcznik ten został wydany nakładem Wydawnictwa Poltext w 2018 roku.


W kategorii Prace doktorskie nagroda powędrowała do dr. Anny Olszewskiej za pracę „Communication in Multicultural Top Management Teams”, obronioną w 2016 r.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

powrót / back