Aktualność 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr Anny Szaroszyk-Myszki

27.06.2019

Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr Anny Szaroszyk-Myszki.

Temat pracy to: „Rynek mocy w Polsce w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej. Aspekty prawno-gospodarcze”.

Obrona odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 13:45 w Akademii Leona Koźmińskiego
przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie w sali nr A-26 (parter w budynku A).

powrót / back