Aktualność 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Pawła Kaczmarczyka

16.07.2020

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Pawła Kaczmarczyka.

Obrona odbędzie się 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 
Temat rozprawy doktorskiej: "Wartości organizacji a zaangażowanie pracowników i sukces przedsiębiorstwa"
 
Promotor: prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego
 
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Zdzisława Janowska z Uniwersytetu Łódzkiego
  • prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams TUTAJ  
 
Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: LINK 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

powrót / back