Aktualność 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Macieja Madzińskiego

14.07.2020

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Macieja Madzińskiego.
 
Obrona odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
Temat rozprawy doktorskiej: "Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach"
 
Promotor: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Olejniczak

Recenzenci:

  • prof. US dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila z Uniwersytetu Szczecińskiego
  • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams TUTAJ 
 
Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: LINK 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

powrót / back