Aktualność 

Przez cały październik najlepsi studenci naszej Akademii mogą aplikować o stypendium naukowe lub specjalne przyznawane przez Fundację Koźmińskich.

08.10.2020

O przyznanie stypendium PLATINIUM może ubiegać się student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich,
  • w roku akademickim 2019/2020 osiągnął średnią arytmetyczną 5,0
  • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów


O przyznanie stypendium GOLD może ubiegać się student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich
  • w roku akademickim 2019/2020 osiągnął średnią arytmetyczną ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99
  • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów


Stypendium SPECJALNE może otrzymać student wyróżniający się w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej - istotnej dla społeczności ALK. Dodatkowa działalność musi być potwierdzona certyfikatami lub zaświadczeniami.

Termin aplikowania o stypendium jest nieprzekraczalny: 01.10.2020 - 31.10.2020.
Wnioski o stypendium składać można wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza.


 
Szczegóły i Regulamin Stypendiów Fundacji Koźmińskich znajdują się na stronie Fundacji.

 

 

 

powrót / back