Aktualność 

Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do grona Academii Europaea, organizacji zrzeszającej 4 tys. naukowców, w tym 72 laureatów Nagrody Nobla. Będzie on pierwszym ekonomistą z Polski zasiadającym w tej organizacji.

02.07.2019

Organizacja Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie, z inicjatywy Royal Society, najstarszego
na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku i Szwedzkiej Akademii Nauk. Academia Europaea gromadzi wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki
i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Organizacja nie ma charakteru badawczego – jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. To największa taka organizacja w Europie, która
od 2011 roku ma także swój hub wiedzy we Wrocławiu. Należy do niej 88 uczonych z Polski,
a prof. Grzegorz W. Kołodko będzie pierwszym ekonomistą wśród polskich członków Academia Europaea.


Prof. Grzegorz W. Kołodko pracuje w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego i kieruje Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER afiliowanym przy tej uczelni. Po zakończeniu działalności publicznej jako wicepremier i minister finansów w czterech rządach (w latach 1994-2003) poświęcił się wyłącznie działalności naukowej. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i 50 książek, z których największy rozgłos uzyskała trylogia „Wędrujący świat”, przetłumaczona na kilkanaście języków.

Jego oryginalny wkład do nauki ekonomii stanowi koncepcja teoretyczna nowego pragmatyzmu, którego przesłaniem jest zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny świata w celu wyrównywania szans biedniejszych społeczeństw, zachowania zasobów naturalnych planety dla przyszłych pokoleń i utrzymania pokoju.

Prof. Grzegorz Kołodko, wykładowca ALK i Dyrektor Centrum Badawczego TIGER


– „To wielka radość, że kolejny wybitny polski uczony został członkiem tej niezwykle prestiżowej Akademii
i na dodatek jest on pierwszym polskim ekonomistą uhonorowanym członkostwem Academia Europaea. Zostanie członkiem 110-osobowej sekcji ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT SCIENCES, którą kieruje prof. Klaus Zimmermann” – tak skomentował wybór prof. Kołodki do Academia Europaea prof. Jerzy M. Langer, fizyk, przez dwie kadencje członek zarządu i sekretarz zagraniczny Academia Europaea.  


– „Znając zapał pana profesora Grzegorza Kołodki do pracy naukowej, ale też jego zaangażowanie na rzecz promowania swoich studentów, doktorantów i naszej uczelni, jestem przekonany, że w ramach Academia Europaea będzie mógł przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do rozwoju Europy opartej na wiedzy. Cieszę się, że kolejny uczony związany z Akademią Leona Koźmińskiego dostąpił zaszczytu otrzymania członkostwa tej elitarnej organizacji” – mówi rektor ALK, prof. Witold Bielecki.


Członkostwo w Academia Europaea otrzymuje się dożywotnio w drodze zaproszenia popartego rekomendacjami, po weryfikacji osiągnięć kandydata. Prof. Grzegorz Kołodko jest pierwszym polskim ekonomistą w tym gronie i drugim profesorem z Akademii Leona Koźmińskiego (od 2002 roku w Academia Europaea zasiada również pracujący w ALK socjolog, prof. Witold Morawski).


Organizacja działa podobnie jak Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych. Dba o wysokie standardy etyczne w sferze nauki, prowadzi działalność lobbingową i doradczą w Komisji Europejskiej. Zajmuje się promocją działalności akademickiej, nauki i badań, a poprzez Young Academy of Europe – opieką
i mentoringiem dla młodych uczonych. Ma siedzibę w Londynie, biuro informacyjne w Graz oraz 5 hubów wiedzy: w Barcelonie, Bergen, Cardiff, Tbilisi i we Wrocławiu.

Kontakt:
Ewa Barlik
Rzecznik prasowy Akademii Leona Koźmińskiego
tel.: +48 601 248 450
e-mail: ewabarlik@kozminski.edu.pl

powrót / back