Aktualność 

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. To najmłodszy przedstawiciel nauk społecznych i humanistycznych oraz trzeci w historii przedstawiciel nauk o zarządzaniu.

13.12.2019

Prof. Jemielniak znalazł się wśród 51 nowo wybranych członków korespondentów PAN. Jest najmłodszym przedstawicielem nauk społecznych i humanistycznych oraz trzecim w historii przedstawicielem nauk
o zarządzaniu. Średnia wieku nowych członków korespondentów to 59 lat. ¼ nowo mianowanych członków PAN stanowią kobiety. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce.

Drugim reprezentantem zarządzania w PAN z naszej społeczności jest prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent ALK. Polska Akademia Nauk liczy sobie maksymalnie 350 członków krajowych ze wszystkich dziedzin nauki. Członkowie Akademii wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem i autorytetem w środowisku naukowym. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

Prof. Jemielniak w latach 2012-2017 był członkiem Akademii Młodych Uczonych w PAN. W instytucji
tej najwybitniejsi młodzi naukowcy pełnią kadencję przez 5 lat.

powrót / back