Aktualność 

Prof. Dorota Dobija, Dyrektor Szkoły Doktorskiej i Kierownik Katedry Rachunkowości ALK, została wybrana na kolejną kadencję do Komitetu Wykonawczego EURAM. Tym razem będzie pełnić funkcję Vice-President Responsible for Governance and Finances.

02.07.2020

Europejska Akademia Zarządzania (EURAM) to profesjonalna społeczność zaangażowanych naukowców i refleksyjnych praktyków w dziedzinie zarządzania – osób otwartych, nastawionych na integrację i wymianę międzykulturową. EURAM kładzie duży nacisk na multidyscyplinarne perspektywy teoretyczne i pluralizm metodologiczny oraz promuje krytyczne badania historycznych i filozoficznych korzeni teorii zarządzania i praktyki. Organizacja ma na celu poprawę jakości badań, zwiększenie ich znaczenia dla odpowiedzialnych i skutecznych praktyk oraz wniesienie wkładu w społeczny i polityczny dyskurs na temat zarządzania.

Komitet Wykonawczy EURAM, w którym prof. Dobija będzie pełnić kolejną 3-letnią kadencję (2020-2023), zajmuje się bieżącym zarządzaniem oraz opracowywaniem polityk i strategii EURAM. Zazwyczaj spotyka się cztery razy w roku.

prof. Dorota Dobija
Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz dyplomowany księgowy. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości i Dyrektorem Szkoły Doktorskiej ALK. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Trener biznesu. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Członek Kapituły nagrody Księgowy Roku. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i Europie. Koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego, ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Autorka wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego. Od 2017 pełni funkcję Wiceprezydent European Academy of Management.

Więcej o EURAM

powrót / back