Aktualność 

Prof. Dariusz Jemielniak z naszej Akademii laureatem konkursu Uwertura na staż w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

01.08.2018

Prof. Jemielniak odbędzie staż z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce na Universidad Complutense de Madrid, gdzie w zespole prof. Samera Hassana zbada społeczności internetowe w kontekście systemów legitymizacji wiedzy, takich jak alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpraca. Więcej informacji. 

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania  Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym. 

Gratulujemy!

powrót / back