Aktualność 

Prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent ALK, odebrał nagrodę środowiskową „Gwiazdy Umiędzynarodowienia /Internationalisation Stars 2019”, przyznawaną przez reprezentację polskich uczelni.

18.01.2019

Kapituła konkursu, której prace nadzorował prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, obdarowała Pana Profesora tytułem "Wybitna Gwiazda/Distinguished Star 2019” za stworzenie pierwszej polskiej uczelni międzynarodowej z prawdziwego zdarzenia.

W konkursie wyłoniono też 5 gwiazd umiędzynarodowienia uczelni w poszczególnych kategoriach. Więcej informacji

Autorką poniższych zdjęć z gali wręczenia dyplomów w SGGW jest Katarzyna Link.

powrót / back