Aktualność 

Prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, kierownik programu Master in Big Data Science, została powołana do Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

03.02.2020

Prof. Hryckiewicz-Gontarczyk będzie pełnić funkcję Członkini Komitetu Nauk o Finansach PAN w trakcie jego IV kadencji w latach 2020-2023.


Komitet Nauk o Finansach PAN jest samorządną reprezentacją uczonych zajmujących się w Polsce problematyką naukową z zakresu jego działania. Jego celem jest podejmowanie inicjatyw i działań służących rozwojowi nauk o finansach i integracji uczonych z całego kraju. Swoim zakresem działania obejmuje dyscyplinę finanse w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, a w szczególności problematykę finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości, rynku finansowego i ubezpieczeń. Komitet składa się z 30 przedstawicieli szkół wyższych w Polsce i działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych, zwanym dalej Wydziałem I.

Więcej informacji na temat kierunku Master in Big Data Science

Więcej informacji na temat wyborów do Komitetu PAN

powrót / back