Aktualność 

Prof. Agnieszka Grzelak - Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

14.06.2019

W maju 2019 r. w wydawnictwie C.H. Beck ukazał się

Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Redaktorką naukową i jednocześnie współautorką komentarza jest prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak, z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE ALK.


Komentarz dotyczy ustawy, której celem było wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy UE 2016/680 – tzw. dyrektywy policyjnej, zwanej potocznie również DODO. Dyrektywa ta jest drugim aktem prawnym UE, obok znanego wszystkim RODO, regulującym zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, jednak odnosi się do bardzo szczególnego obszaru, jakim jest działalność tych organów, do których zadań należy zwalczanie przestępczości. Przekładając to na nasze życie codzienne, chodzi o sytuacje, w których np. policja, ale także inne organy (prokuratura czy sąd) przetwarzają dane osobowe w celu wykrycia sprawcy przestępstwa, przetwarzając dane nie tylko podejrzanego, ale też np. świadków czy biegłych. Celem autorów komentarza było dokonanie wykładni doktrynalnej poszczególnych przepisów ustawy, ale także unaocznienie problemów, na które obecnie nie ma jasnej odpowiedzi. Wiele z postawionych w komentarzu tez może być przedmiotem dalszej debaty, a właściwie powinno być przyczynkiem do pilnych zmian w ustawie.

 

powrót / back