Aktualność 

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała nam po raz trzeci ocenę wyróżniającą dla kierunku zarządzanie na poziomie studiów I i II stopnia.

05.08.2019

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała po raz trzeci ocenę wyróżniającą dla kierunku zarządzanie.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoka jakość kształcenia prowadzonego w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzanie oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej. Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę wyróżniającą.

To już trzeci raz, jak PKA wydała najwyższą ocenę dla kierunku zarządzanie. Po raz pierwszy otrzymaliśmy
ją w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny kierunek w Polsce. Sześć lat później Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku zarządzanie i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry. Tegoroczna kontrola zakończyła się ponownym wydaniem oceny wyróżniającej.

Najwyższe oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej mają również kierunki: administracja, finanse i rachunkowość oraz prawo.

powrót / back