Aktualność 

Pierwszy wspólny stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego i ESCP Europe!

17.11.2016

13 października 2016 roku stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała Pani Florence Feldmann, która obroniła pracę pt. „A new taxonomy of retailers strategies of internationalization based on metaphors; the case of international retailers in Poland”.

To wydarzenie było tym bardziej wyjątkowe, że była to pierwsza w historii naszej Uczelni obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz ESCP Europe.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, kopromotorem zaś prof. Franck Bournois, Ph.D. z ESCP Europe.

Recenzenci:

Prof. Jean Francois Lemoine, Ph.D – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Obronę komisji przyjęła komisja w składzie:

Prof. dr hab. Dorota Dobija – przewodnicząca

Prof. dr Jean-Francois-Lemoine – recenzent

Prof. dr hab. Marian Gorynia - recenzent

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński - promotor

Prof. dr Franck Bournois - kopromotor

Prof. dr Michael Haenlein

Prof. dr hab. Lechosław Garbarski

Dr hab. Monika Golonka

Dr hab. Grzegorz Mazurek

Dr hab. Czeslaw Szmidt

 

 

powrót / back