Aktualność 

Otwarte seminarium naukowe: „Praworządność jako jeden z celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”

27.05.2019

Zakład Prawa Konstytucyjnego
Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
zaprasza na otwarte seminarium naukowe

Praworządność jako jeden z celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Prelegentem będzie prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz.

27 maja 2019 r., godz. 13:00, Sala Senatu (D/202)

powrót / back