Aktualność 

Otwarte seminarium doktorskie Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE

03.04.2019

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na seminarium doktorskie, którego temat brzmi Uniwersalna międzynarodowo-prawna ochrona dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych a rozwiązania regionalne z udziałem Pani mgr Małgorzaty Babik.

Program:

 - Powitanie i wprowadzenie: Pani prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak

 - Prezentacja tez: Pani mgr Małgorzata Babik, uczestniczka seminarium doktorskiego ALK

 - Komentarz: Pan dr Andrzej Jakubowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

 - Dyskusja

3 kwietnia 2019 r., godz. 17:00, sala A/26, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Jagiellońska 57/59

Prosimy o potwierdzenie udziału: malgorzata.babik@onet.eu

powrót / back