Aktualność 

Nowe zasady dostępu do bazy EMIS

10.06.2018

Na prośbę ISI Emerging Markets Group zamieszczamy następujący komunikat:

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować, iż z końcem czerwca 2018 nastąpi zmiana w formie wykorzystywania danych zawartych w serwisie EMIS.

Forma logowania przez strony uczelni nie ulegnie zmianie. Dostęp do bazy będzie nadal funkcjonował tak jak co do tej pory, czyli logowanie poprzez adresy IP danej uczelni. Zmiana będzie dotyczyć jedynie obszaru pobierania danych z bazy. Każdy użytkownik, który będzie chciał pobrać dane, będzie zobowiązany do utworzenia indywidualnego profilu użytkownika. Stworzenie profilu będzie wiązać się z podaniem danych wraz z adresem mailowym z domeny uczelni. W przypadku nieposiadania przez studentów adresów uczelnianych, studenci mogą wprowadzić inne adresy mailowe. Adresy mailowe z takich domen jak: .gmail, .yahoo nie będą akceptowane przez system.

Nowe zasady użytkowania bazy wynikają z nowych zasad bezpieczeństwa, jak również narzuconych przez naszych dostawców warunków współpracy.

Wierzymy, że nowe zasady logowania pomogą Państwu, jak i nam, w efektywniejszy sposób zarządzać dostępami do bazy na uczelniach. Wprowadzona zmiana otwiera przed użytkownikami również możliwość personalizacji dostępu poprzez aktywną opcję Dashboard oraz Email Alert.

Chcielibyśmy również zapewnić Państwa, że wszelkie nasze działania mają na celu rozwijanie funkcjonalności serwisu i zapewnieniu Państwa o wysokim poziomie bezpieczeństwa naszych systemów a tym samym oferowanych przez nas usług.

Gdyby mieli Państwo pytania bądź prośby, uprzejmie proszę o kontakt z nami.

Procedurę zakładania profilu załączam do powyższej wiadomości [otwórz TEN PLIK].

powrót / back