Aktualność 

Profesor Edward C. Prescott, wielka postać współczesnej ekonomii, laureat nagrody Banku Szwecji - Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 r. za wkład w badania realnych cyklów koniunkturalnych, został doktorem honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

10.10.2018

Dyplom, zgodnie z akademicką tradycją spisany po łacinie, odczytał prof. Grzegorz W. Kołodko, promotor i autor laudacji na cześć prof. Prescotta. O osiągnięciach doktora honorowego ALK w dziedzinie ekonomii napisali w swoich obszernych recenzjach profesorowie Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Włodzimierz Siwiński z ALK.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Prescottowi uświetniła jubileuszową inaugurację nowego roku akademickiego 2018/2019 w 25. rocznicę powstania ALK.

Edward C. Prescott był przez lata związany z Carnegie Mellon University, a później z University of Minnesota, był profesorem wizytującym w Northwestern University i University of Chicago. Obecnie jest profesorem ekonomii w University od Arizona i doradcą w Federal Reserve Bank of Minneapolis. Tytuł doktora honorowego przyznały mu już wcześniej uczelnie z Włoch, Izraela, Chin i Grecji. Reprezentuje analityczno-matematyczną gałąź nauk ekonomicznych zakorzenioną w tradycyjnej makroekonomii, ale jego publikacje dotyczą też problemów demograficznych, wzrostu gospodarczego i wartości pieniądza.

Od 2009 r. Edward C. Prescott jest członkiem Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu w ALK.

Profesor Prescott jest piątym doktorem honorowym ALK. Przed nim godność tę otrzymali: prof. Witold Kieżun, prof. Hermann Simon, Ingvar Kamprad, założyciel IKEA i prof. Jerzy Dietl.

Poniżej parę zdjęć z wręczenia dyplomu.
Zapraszamy również, aby obejrzeć pełny album z Jubileuszowej Inauguracji pod linkiem: https://bit.ly/2pNyFEI

powrót / back