Aktualność 

Spośród ponad 13 tysięcy uczelni biznesowych na świecie „Financial Times” wskazał pierwszą setkę najlepiej kształcących na magisterskich studiach z zarządzania. W tym roku nasza uczelnia w FT Masters in Management Ranking zajmuje 42 miejsce.

28.10.2019

Spośród 13,5 tysięca uczelni biznesowych na świecie „Financial Times” wskazuje dziś pierwszą setkę najlepiej kształcących na magisterskich studiach z zarządzania. Wśród nich są dwie uczelnie z Polski – Akademia Leona Koźmińskiego, która zajęła 42. miejsce i Szkoła Główna Handlowa, która znalazła się na 58. pozycji, a także
5 innych uczelni z Europy Środkowo-Wschodniej.

„Financial Times” przygotowuje rankingi edukacyjne na postawie własnych badań ankietowych przeprowadzanych w grupach absolwentów, którzy ukończyli studia przed trzema laty. Cztery lata temu ALK opuścił wyjątkowo udany rocznik i kariery zawodowe absolwentów, wyrażające się wysokością przychodów
i ich awansem, pozwoliły uczelni wskoczyć na wysoką 20. pozycję w rankingu „FT”. We wcześniejszych edycjach tego rankingu ALK zajmowała, tak jak w tym roku, 42. miejsce, zatem powróciła na swoją dawną pozycję.

To pokazuje, że możemy być wyżej, walczyć o lepsze miejsce w rankingach, ale musimy się mocno starać
i nieustannie rozbudzać ambicje zawodowe naszych studentów
– mówi prof. Witold Bielecki, Rektor ALK. 
Pozycja najlepszej uczelni kształcącej na kierunku zarządzanie w Polsce cieszy, ale nie powinna nas w pełni satysfakcjonować, bo kształcenie menedżerów odbywa się dziś na rynku globalnym. Na studia przyjeżdżają
do nas osoby z 70 krajów. Na kierunku zarządzanie połowa słuchaczy to cudzoziemcy. Oni mogą wybrać każdą uczelnię na świecie. O wyborze ALK w dużej mierze decyduje nasza wysoka pozycja w rankingu, ale też dobra jakość życia w Warszawie w porównaniu z innymi akademickimi miastami w Europie
– dodaje Rektor.

Wśród 17 kryteriów oceny branych pod uwagę przez „FT” warto zwrócić uwagę zwłaszcza na postępy w karierze zawodowej absolwentów. Pod tym względem ALK wypada bardzo dobrze, zajmując 7. miejsce na świecie.

W rankingu znaleźli się także nasi zagraniczni partnerzy. Na przykład ALK – oprócz własnych kierunków
– ma także program realizowany wspólnie z ESCP Europe, które w rankingu zajmuje 5. miejsce na świecie.

 

Lista rankingowa:

  1. Uniwersytet St Gallen
  2. HEC Paris
  3. London Business School
  4. Essec Business School
  5. ESCP Europe

42. Akademia Leona Koźmińskiego

58. Szkoła Główna Handlowa

Link do rankingu

Link do studiów z zarządzania II stopnia

Link do programu Master in Management

powrót / back