Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego wprowadza Zintegrowany System Podnoszenia Jakości AKADEMIA 360, współfinansowany ze środków UE. Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania.

06.05.2018

W ramach programu są realizowane następujące zadania:

  • wprowadzenie do oferty edukacyjnej 3 nowych, przyszłościowych programów kształcenia:

  • opracowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wspierania studentów w rozpoczynaniu aktywności zawodowej KARIERA+
  • realizację programów stażowych
  • działania doskonalące kompetencje dydaktyczne kadry
  • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej
  • rozwój narzędzi informatycznych, wdrożenie Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego ALK

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Będzie realizowany do 30 grudnia 2021 r. 

Budżet projektu to prawie 12 mln zł.

powrót / back