Aktualność 

Nasza uczelnia wprowadza 3 innowacyjne programy kształcenia w ramach Zintegrowanego Systemu Podnoszenia Jakości AKADEMIA 360, współfinansowanego ze środków UE.

08.05.2018

Nowe programy to:

  • Management and Artificial Intelligence in Digital Society (Zarządzanie i sztuczna inteligencja w społeczeństwie cyfrowym) – specjalność na zarządzaniu, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim

    Jak odnaleźć się w świecie sztucznej inteligencji, jak funkcjonować w biznesie i na rynku pracy w obliczu trwającej permanentnie rewolucji technologicznej oraz związanych z nią przemian społecznych i biznesowych? Więcej o programie

  • Big Data Analysis (Analiza danych finansowych) – specjalność na finansach i rachunkowości, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim

    Jak identyfikować, pozyskiwać, składować i analizować dane o dużym wolumenie oraz jak rozwiązywać związane z tym obszarem problemy? Więcej o programie

  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska – specjalność na zarządzaniu, studia stacjonarne II stopnia w języku polskim

    Jak systemowo zarządzać przedsiębiorstwem, jak wyznaczać kierunki rozwoju firmy, identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w perspektywie długo- i krótkoterminowej? Więcej o programie

Wysokość czesnego na wszystkich nowych programach została znacznie obniżona w porównaniu do innych specjalności prowadzonych w języku polskim i angielskim,  gdyż uwzględnia współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na oba programy II stopnia zaplanowane są dwa nabory w latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020, zaś na studia I stopnia jeden (2018/2019).

powrót / back