Aktualność 

Nasza Akademia współorganizowała konferencję "Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu". Jednym z głównych punktów konferencji było podpisanie przez 23 szkoły wyższe Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

21.11.2017

Oprócz naszej uczelni konferencję współorganizowali: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa.

Podpisanie Deklaracji było wynikiem dyskusji  m.in. na temat tego, na czym polega społeczna odpowiedzialność uczelni i jak powinna ona przejawiać się w podejmowanych działaniach, jak pielęgnować wartości, jak współpracować z interesariuszami.

Konferencja odbyła się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Więcej o deklaracji i jej sygnatariusze

Na zdjęciu: Deklarację podpisuje prof. Robert Rządca, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry ALK.
Foto: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Adam Jankowski

powrót / back