Aktualność 

Nasz projekt „AKADEMIA 4.0 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości prawie 12 mln złotych.

20.05.2019

Głównymi beneficjentami projektu są studenci, kadra dydaktyczna oraz kadra kierownicza i administracyjna ALK - prawie 1000 osób.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

  • realizację kursów online dla wybranych przedmiotów na kierunku zarządzanie oraz finanse i rachunkowość
  • włączenie bazy danych Bloomberg do prowadzenia zajęć na studiach I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość
  • włączenie przedmiotu Przemysł 4.0/Industry 4.0 do programu studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - zarządzanie w wirtualnym środowisku, który do tej pory byl realizowany jako przedmiotu do wyboru
  • płatne staże dla studentów administracji
  • rozwój Biura Karier i Współpracy z Absolwentami (z wykorzystaniem informacji z rynku pracy)
  • rozwój kadry dydaktycznej, w tym szkolenia i wyjazdy
  • rozwój kadry administracyjnej, w tym szkolenia, wyjazdy, audyt pracowniczy
  • wdrożenie nowego systemu ERP oraz doskonalenie istniejących rozwiązań w obszarze IT

Na realizację projektu mamy czas do końca stycznia 2023 r.

powrót / back